Bossche broek


Bossche Broek - Locatie Bosschegolf

In het Bossche Broek mocht tot 1874 niet gebouwd worden. De reden was dat ’s-Hertogenbosch een vestingstad was en vanaf de wallen een vrij schootsveld gegarandeerd moest worden. Daarbij kon dit gebied in tijden van oorlog onder water gezet worden waardoor de stad moeilijk benaderbaar was en goed te verdedigen. De stad werd toentertijd de Moerasdraak genoemd. Alleen Frederik Hendrik is het in 1629 gelukt om de stad te veroveren maar dat is een verhaal apart.


Een andere reden was dat tijdens de veelal jaarlijkse overstromingen dit gebied nodig was voor de opvang van overtollig rivierwater.

In 1874 werd de vestingwet afgeschaft waardoor de stad zijn status als vestingstad verloor en de wallen geslecht konden worden voor de zo broodnodige uitbreiding van de stad. Dat is ook zo gebeurd, behalve voor dit gedeelte want de noodzaak van waterberging bleef


De stadswallen kregen een andere functie, nu die van waterkering. Desondanks bleven er tot in de veertiger jaren van de vorige eeuw plannen om dit gebied te bebouwen (voor een theater, nieuwbouw is toevallig nu weer een hot item) maar dat is niet doorgegaan


Locatie Bosschegolf - Het Bossche Broek

De noodzaak tot waterberging is nog eens gebleken in 1995 en 1996 toen dit gebied weer onder water stond. Ook de A2, de belangrijkste noord-zuid verbinding, stond toen onder water.


In het kader van de strijd tegen het water is het Bossche Broek officieel aangewezen als retentiegebied, dat wil zeggen dat in tijden van zeer grote wateroverlast dit gebied gecontroleerd kan overstromen. Daar zijn voorzieningen voor getroffen.


Kijkt U tijdens het golven maar naar de stadswallen, het is een verdedigingswerk gebleven maar heden ten dage is de functie die van waterkering. Het is nog steeds een indrukwekkend bouwwerk en dat merkt U heel duidelijk als U er over heen wandelt en het vrije (schoots)veld ervaart, slechts begrensd door de A2 ver weg. U kunt de ballen zo hard slaan als u wilt, de kanonskogels kunt u nooit overtreffen.


Boerengolflocatie Den Bosch - Het Bossche Broek
Fredie en Marion van Asch  |  info@bosschegolf.nl  |  Gsm 06 - 572 111 99  |  Gsm 06 - 282 11 501